Om Finn Bruun

Jeg arbejder i dag som freelance journalist inden for erhvervs-journalistik med speciale i transport – herunder ikke mindst skibsfart. Samtidig er jeg specialiseret i energi- og miljøstof ud fra virksomhedernes behov for rapportering og aktualitet. Jeg dækker en bred vifte af erhvervspolitiske temaer og nyheder. Også arbejdsmarkedet, ledelse og EU-spørgsmål hører til mine faste arbejdsområder.

Mit arbejdsfelt er skrevne medier. Jeg opererer med sikker hånd inden for journalistiske discipliner som Interview, Reportager, Analyser, Tekster og troværdig Kommunikation – både korte, veldrejede nyheder og større sammenhængende

Jeg leverer artikler til fagpressen, nyheds-sites, organisationer og virksomheder, ligesom jeg er leverandør at artikler til virksomheders hjemmesider og personaleblade,diverse brochurer samt pressemeddelelser.

Mit prioritet er kvalitet til tiden – på et fornuftigt budget-niveau.

Jeg er medlem af Dansk Journalist-forbund og har været i faget i mere end 30 år som skrivende og redigerende journalist og som redaktør og chefredaktør i dagspressen og fagpressen..